JMS Advies
Home
Diensten
Projecten
Publicaties
Contact
Advies én Implementatie
Sturen met de Balanced Scorecard

Dit studieboek geschreven in opdracht van Noordhoff Uitgevers past de veelomvattende theorie over de Balanced Scorecard (BSC) toe op de praktische casus van de ANWB. Het boek speelt in op de behoefte om te 'oefenen' met het stap voor stap implementeren van een balanced scorecard. Hoewel het boek in eerste instantie geschreven is voor studenten in het hoger onderwijs, is het in ieder geval ook een praktische handreiking voor iedereen die op enigerlei wijze betrokken is bij een BSC-implementatie [ISBN 90-01-43208-5].


Lees meer over onze dienstverlening op het gebied van Performance Management.


HomeDienstenProjectenPublicatiesContact